sábado, 13 de diciembre de 2008

OS ANIMAIS DOMESTICOS NA HISTORIA DE GALICIA

3C3 Editores comprácese en convidalo/a á presentación do libro


Os animais domésticos na Historia de Galicia

Edición coordinada por Diego Conde Gómez e José M. Vázquez Varela

No acto intervirán os propios coordinadores da edición e X. Amancio Liñares Giraut, director editorial de 3C3.


LUGAR: Librería COUCEIRO (Praza de Cervantes, 6. SANTIAGO).

DÍA: Mércores, 17 de decembro, ás 8 da tarde.

CONTIDO (Descrición da obra):
‑Diego CONDE GÓMEZ / José M. VÁZQUEZ VARELA (coords.), Os animais domésticos na historia de Galicia. Colección NÓS‑OUTROS / Ensaio.


Galicia tense caracterizado tradicionalmente pola importancia que os animais tiveron e teñen na cultura e na forma de vida dos seus habitantes. Neste volume colectivo, da man de 7 prestixiosos especialistas e profesionais na materia, descubrimos cuestións moi variadas referentes a ese universo faunístico, desde os inicios da súa domesticación ata a importancia que tiveron en diferentes períodos históricos, pasando polo mundo da relixiosidade popular e dos santos curadores, os tipos de enfermidades que poden afectarlles, a importancia da caza en determinados momentos históricos ou a evolución da ciencia veterinaria e o papel dos albeites nunha sociedade historicamente rural, labrega e gandeira.


tresCtres Editores Rúa Xosé Villar Granjel, 35, 1.ª planta

15890 Polígono de Boisaca (Santiago de Compostela).

tresctres.com

Decembro, 2008.

No hay comentarios: